10 / 10
از 2 کاربر

ترازو صنعتی

ترازو صنعتی به ترازو با شرایط صنعتی اطلاق می گردد که در محیطی با شرایط متغیر امکان استفاده داشته باشد ، ترازو دیجیتال در سال های اخیر در زمینه ی ترازو فروشگاهی و ترازو صنعتی پیشرفت های اساسی داشته و طبق شرایط گوناگون ترازو دیجیتالی منطبق تولید داشته است .

ترازو استیل ، در گروه ترازو صنعتی قرار گرفته است و تمام بدنه ی دستگاه استیل بوده و در شرایط محیطی خیس و مرطوب امکان استفاده دارد و لودسل داخلی دستگاه نیز استیل می باشد و در محیط مرطوب و خیس حساسیت توزین خود را از دست نمی دهد و لودسل آسیب نمی بیند ، سالهای زیادی است که دغدغه ی اصناف شیلات به کار گیری دستگاهی است که با شرایط محیطی آنها سازگار بوده و مسئله ای در توزین مواد پیش نیاید و امروزه با تولید ترازو پند استیل این مشکل حل شده است .

در صنعت آزمایشگاهی نیز استفاده از ترازو دیجیتال برای توزین مواد شیمیایی نیاز به شرایط خاصی داشته که ترازو استیل پند در این صنعت نیز کاربری فوق العاده ای داشته و نیاز این صنف نیز بر طرف گردیده است .

ترازو کیا نیز در گروه ترازو آزمایشگاهی صنعتی قرار گرفته است ، محصولات این کارخانه نیز شرایط صنعتی داشته و با تولیدات گوناگون برای کاربری های مختلف گام بزرگی در صنعت ترازو در ایران برداشته است .

ترازو محک در گروه صنعتی محصولی قابل ارائه نداشته و مقاومت ترازو های محک مناسب برای محیط های صنعتی نمی باشد و معمولا در محیط فروشگاهی با شرایط استفاده ی عادی قابل استفاده و بهره وری می باشند .

ترازو قطعه شمار نیز در این گروه قرار گرفته است ، این ترازو در ابزار فروشی و بسته بندی کارخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد و دارای تعداد شمار داخلی می باشد ، با به کار آمدن ترازو شمارشگر ، شمارش قطعات به سادگی انجام می گیرد ، با قرار دادن یک قطعه یا کالا بعنوان نمونه ی کالا ها ، ترازو قطعه را وزن نموده و برای دستگاه تعریف می گردد ، سپس با قرار دادن قطعات یا کالا های دیگر به تعداد دلخواه ، ترازو تعداد دقیق قطعات را محاسبه می نماید .

به صورت کلی ترازو صنعتی به ترازو با مقاومت بالا اطلاق می گردد که بتوان در محیط صنعتی با کمترین بروز اشکال استفاده نمود .