10 / 10
از 2 کاربر

قیمت باسکول محک

قیمت باسکول محک نسبت به تمامی باسکول های موجود مناسب تر بوده و در مقایسه کیفیت باسکول با قیمت باسکول محک متوجه خواهیم شده که کاملا منصفانه تعیین شده است ، تراز ایران نمایندگی باسکول محک لیست قیمت باسکول محک برای رفاه حال مشتریان تهیه دیده است .

لیست قیمت باسکول محک

مدل باسکول دیجیتالی قیمت دستگاه
قیمت باسکول دیجیتالی محک 200 کیلو گرمی مدل 13000 21000000 ریال
قیمت باسکول محک مدل 13000f دیواری 200 کیلو گرمی 20950000 ریال
قیمت باسکول متحرک محک 200 کیلو گرم مدل 13000f 22950000 ریال
قیمت باسکول 300 کیلو گرمی محک مدل 13000 22900000 ریال
قیمت باسکول محک دیواری 300 کیلو گرمی مدل 13000f 22800000 ریال
قیمت باسکول متحرک محک 300 کیلو گرمی مدل 13000f 23500000 ریال
قیمت باسکول محک 500 کیلو گرمی مدل 13000 24500000 ریال
قیمت باسکول محک دیواری 500 کیلویی مدل 13000f 24700000 ریال
قیمت باسکول محک متحرک 500 کیلویی 13000f 26000000 ریال
قیمت باسکول 1 تنی محک مدل 13000 32350000 ریال
قیمت باسکول 1000 کیلو گرمی محک دیواری مدل 13000f 31600000 ریال
قیمت باسکول 1 تنی متحرک محک مدل 13000f 34100000 ریال
قیمت باسکول چرخدار محک 1 تنی مدل 13000f 38150000ریال
قیمت باسکول 1500 کیلو گرمی محک مدل 13000 36150000 ریال