10 / 10
از 2 کاربر

ترازو کیا

ترازو کیا در گروه ترازوی آزمایشگاهی >> ترازو صنعتی قرار گرفته است ، ترازوی کیا ، ترازوی دیجیتالی بوده که با دقت بسیار بالا توزین می نماید ، و بر حسب مورد مصرفی ، نوع ترازو با دقت در خطا هماهنگی دارد ، تاکید ترازوی کیا بر ترازو آزمایشگاهی بوده است و در تولید این دستگاه موفق می باشد ، کیفیت دستگاه کیا تایید شده می باشد .

ترازو کیا دارای کابل و پورت اتصال ترازو به کامپیوتر می باشد که در مصارف آزمایشگاهی و صنعتی حائز اهمیت است ، از سویی نیز امکان استفاده از برق و باطری در ترازو یکی از اولویت های خرید ترازو می باشد .

امروزه استفاده از ترازو آزمایشگاه در آزمایشگاه حتی کارخانه های صنعتی مرسوم گشته از طرفی ترازوی دیجیتالی کیا ارس ، ترازوی طلا کشی ( ترازوی توزین طلا ) را نیز در گروه تولیدی خود قرار داده است ، این امر موجب رضایت مصرف کننده و حصول نتیجه دلخواه می گردد .

ترازو آزمایشگاهی کیا از نظر سنجش توزین نیز مورد تایید تراز ایران بوده و این مرکز نماینده فروش و خدمات پس از فروش ترازو کیا می باشد .