10 / 10
از 1 کاربر

کالیبره ترازوی آزمایشگاهی

کالیبره ترازوی آزمایشگاهی یکی از موارد حائذ اهمیت جهت استفاده از ترازو می باشد . کالیبره کردن ترازو به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد دستگاه می بایستی در فواصل زمانی مشخصی انجام پذیرد .

مرحله ی اول کالیبره ترازوی آزمایشگاهی پس از تولید دستگاه صورت می گیرد که شامل درجه بندی ترازوی دیجیتال ، تنظیم مدارها ، تنظیم نمایشگر و .. می باشد پس از انجام این مراحل دستگاه آماده به کار می باشد .

پس از استفاده ی پی در پی از ترازو نیاز به کالیبراسیون ترازو به منظور صحت توزین دستگاه ایجاد میگردد این امر می بایست در محلی که دارای وسایل اندازه گیری است و توسط کارشناسان متخصص صورت پذیرد قابل به ذکر است که این مراحل اگر درست صورت پذیرد در کمترین زمان و هزینه ی اندک قابل اجرا می باشد .

- برگه کاليبراسيون ترازو :

پس از انجام مراحل کاليبراسيون ترازو دیجیتال برگه کاليبراسيون به دلیل ادعای کالیبره بايد نگهداري شود دلايل نگهداري اين سوابق عبارتند از :

• شناسايي دقيق دستگاه
• نام کارشناس مسئول کالیبره و محل نگهداري
• تاريخ کالیبراسیون
• نتيجه کاليبراسيون در شامل مقادير خوانده شده پيش از تنظيم و پس از تنظيم براي هريک از پارامترهاي مورد کاليبراسيون ( اين گزینه جهت بررسي وضعيت و روند تغييرات ابزار ضروري می باشد )
• تاريخ بعدی کاليبراسيون دستگاه
• میزان خطاي قابل قبول
• تعیین مقدار خطاي احتمالي ( در قالب دقت و صحت )
• جزئيات تنظيمات انجام شده اعم از خدمات ترازو ، تعمير ترازو و تغييرات انجام شده
• جزئيات محدوديت استفاده از ترازوی دیجیتال

تراز ایران نمایندگی فروش ترازو با بیش از 15 سال سابقه در زمینه ی سیستم های توزین دیجیتال خدمات خود را در سراسر کشور گسترش داده است جهت خرید و اطلاع از به روز ترین قیمت ترازو با کارشناسان ما در ارتباط باشید .