10 / 10
از 1 کاربر

ترازو فروشگاهی

ترازو فروشگاهی امروزه در تمامی فروشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد و به نسبت نیاز فروشگاه نوع ترازو انتخاب می گردد ، اما به طور کلی تعریف ترازو دیجیتال فروشگاهی به ترازو دیجیتالی اطلاق می گردد که با سه نمایشگر وزن ، قیمت واحد و قیمت کل جهت محاسبه قیمت کالایی که توزین شده است ، محاسبه اتوماتیک قیمت فروش توسط ترازو فروشگاهی از طرفی امکان خطا را بسیار کاهش داده و سویی نیز سرعت کار را افزایش می دهد . 

امروزه تولید ترازو فروشگاهی در سطح بسیار گسترده در حال پیشرفت می باشد ، جدید ترازو دیجیتال فروشگاهی ، ترازو بارکد زن لیبل زن می باشد که با تولید بارکد واقعی بر روی لیبل عمل بسته بندی را نیز انجام داده و صندوق فروشگاهی توسط بارکد خوان اطلاعات را با خواندن بارکد تولید شده توسط ترازو انتقال می دهد ، از این طریق تمام اطلاعات فروش توسط ترازو داخل صندوق ذخیره می گردد .

ترازو فروشگاه در سطح بسیار ساده تر ، در نمونه های ترازو چینی نیز تولید می گردد ، این دستگاه ها حافظه ی بسیار محدودی داشته و امکان تولید بارکد یا ارسال فاکتور را ندارند ، اما دارای سه نمایشگر بوده و جمع چندین قلم را انجام داده و قیمت را در انتها محاسبه می نمایند .

استفاده از ترازو فروشگاهی دیجیتال با امکان صدور فاکتور مرسوم می باشد و به ترازو پرینت دار معرفی گردیده ، این دستگاه گزارش فروش را به مشتری و فروشنده ارسال نموده در انتها نیز این اطلاعات را ذخیره می نماید و توسط گزارش روزانه ، هفتگی و ماهانه فروشگاه را از علمکرد ترازو آگاه می سازد .